Adatvédelmi nyilatkozat

A 4iG cégcsoport (4iG Nyrt., székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 10 044993; HUMANsoft Kft., székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 09 062054; Axis Rendszerház Kft., székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Cg.: 01 09 199169; Mensor3D Kft., székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Cg.: 01 09 328695; a továbbiakban: „cégcsoport”) mint adatkezelő tájékoztatja Önt mint érintettet a személyes adatai kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről a továbbiakban: GDPR) alapszik.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: HUMANsoft Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Képviselő: Radó Gábor és Farkas Péter ügyvezetők együttesen
Telefon: +3612707600
E-mail: humansoft@humansoft.hu

Cégnév: 4iG Nyrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Képviselő: Zibriczki Béla és Tóth Béla Zsolt igazgatósági tagok együttesen
HR osztály telefonszáma: +3613712910
HR vezető e-mail címe: HR@4iG.hu

Cégnév: Mensor3D Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Képviselő: Radó Gábor és Farkas Péter ügyvezetők együttesen
HR osztály telefonszáma: +3612707600
HR vezető e-mail címe: HR@4iG.hu

Cégnév: Axis Rendszerház Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Képviselő: Radó Gábor és Farkas Péter ügyvezetők együttesen
HR osztály telefonszáma: +3612707600
HR vezető e-mail címe: HR@4iG.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:

Adatvédelmi Tisztviselő: Horváth Dóra (CyberTeam Business Consulting Kft.)
Székhely: 1152 Budapest, Rákos út 49. fszt. 1.
Telefon: +36203133085
E-mail: dpo@4ig.hu

1. Az adatkezelés lehetséges céljai

- Jogszabályi kötelezettség teljesítése, ideértve

 • számviteli- és adójogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést;
 • közbeszerzési jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 69§ (14) értemében.

  Kezelt adatok köre: ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adat. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.
 • adatvédelmi jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést (pl. tájékoztatás átvételének, hozzájárulás megtételének igazolásához szükséges adatkezelés) a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján.

  Kezelt adatok köre: név, cím.

A jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése nem képezheti mérlegelés tárgyát, továbbá az adatszolgáltatás elmulasztása miatt cégcsoportunkkal szemben büntetés szabható ki, így az adatkezeléstől eltekinteni nem tudunk.

- Szerződés teljesítéséhez, ügyfélkapcsolat fenntartásához szükséges adatkezelés, ideértve

 • ajánlatadáshoz, ajánlatkéréshez szükséges adatkezelést;

  Kezelt adatok köre: Ügyféladatok (név, pozíció), elérhetőségek (telefon, email cím, cím)
 • az üzleti kapcsolat folytatásához szükséges postai, e-mail, fax és telefonos kapcsolattartáshoz szükséges adatkezelést, ideértve az aláírt szerződésnek az Ön részére történő eljuttatását;

  Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
 • az Ön, mint ügyfél adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a szerződés megszűnését követő megőrzését;

  Kezelt adatok köre: név, cím, adószám, email cím, telefonszám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám.
 • az Ön, mint ügyfél kapcsolattartó adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a szerződés megszűnését követő megőrzését;

  Kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím.7
 • A szerződések teljesítése során felvett jegyzőkönyvekben, egyéb dokumentumokban (pl. teljesítésigazolások) található személyes adatok kezelését;

  Kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím.

Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé a szerződéskötést, illetve a szerződés teljesítését veszélyezteti, erre tekintettel az adatszolgáltatás nem teljesítését a szerződés megkötésétől való elállásként, illetve az együttműködési kötelezettség partnerünk általi megszegéseként értékeljük.

- Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelést.

- Egyéb esetekben hozzájáruló nyilatkozat(ok) tartalmazzá(k) az adatkezelés célját. Melyek a következők lehetnek:

Weboldal süti (cookie) kezelése

www.4ig.hu
www.humansoft.hu
www.hsws.hu
szerviz.humansoft.hu

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” - egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat - tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

 • Weboldalon történő üzenet küldése
  Kezelt adatok köre a http://www.4ig.hu/Kapcsolat.html oldalon: név, e-mail cím.Kezelt adatok köre a www.humansoft.hu oldalon: név, e-mail cím, telefonszám.
  Webshop-pal kapcsolatos adatszolgáltatás, regisztráció
  Kezelt adatok köre a http://www.hsws.hu/index.php?route=account/create#/customerdata oldalon: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím (irányítószám, város, utca, házszám)
 • Kapcsolatfelvétel a webshoppal
  Kezelt adatok köre a http://www.hsws.hu/index.php?route=information/contact oldalon: név, e-mail cím
 • Kapcsolatfelvétel a szervizzel
  Kezelt adatok köre a http://www.szerviz.humansoft.hu/Kapcsolat.html oldalon: név, e-mail cím
 • Ajándék kupon kérése
  Kezelt adatok köre a http://www.hsws.hu/ oldalon: keresztnév, email cím.
 • Gazdasági reklámtevékenységhez szükséges adatszolgáltatás
  Kezelt adatok köre: név, email cím
  Vevői elégedettség felmérés
  Kezelt adatok köre: név

A hozzájárulás megadásának elmaradása a weboldal működésében eltérést eredményezhet. A hozzájárulás megadása feltétele lehet annak, hogy az Ön adatai bizonyos, a cégcsoport által vezetett adatbázisokban szerepeljenek, ezzel kapcsolatosan megértését kérjük.

2. Az adatkezelés jogalapja

- Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor (a jogi kötelezettség teljesítése képezi az adatkezelés jogalapját), hozzájáruló nyilatkozat megtételére nincs szükség.
- Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére szerződéskötés céljából van szükség, a szerződéskötéshez szükséges azoknak a személyes adatainak a kezelése, melyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Ilyen esetben a hozzájáruló nyilatkozatot a szerződéskötés kezdeményezése vagy az ahhoz szükséges adatszolgáltatással tanúsított ráutaló magatartás pótolja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, abban az esetben, ha Ön a szerződő fél vagy a szerződő fél szerződéses kapcsolattartója.
- Minden egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a jelen tájékoztató részét képező adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat aláírásával ad meg.

3. Az adatkezelés időtartama

- Az adatkezelés az Ön személyes adatainak rögzítése (közlése) napján kezdődik és legfeljebb e naptól a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt ideig tart, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartam.
- A számviteli és adójogszabályokon alapuló adatkezelés (számlák, azok alapjául szolgáló iratok tárolása) időtartama az adatkezelés megkezdésétől számított 8 év.
- Az adattárolás maximális időtartalma ügyfélkapcsolat fenntartása céljából történő adatkezelés esetén 6 év.
- A fentieken kívüli esetekben az érintett, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése céljából kezelt személyes adatokat a cégcsoport az érintettség okának megszűnéséig kezelheti.
- A biztonsági kamerafelvételek kezelésének időtartama legfeljebb 3 munkanap.
- Az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatok rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével megsemmisítésre kerülnek. Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatok rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével, alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével megsemmisítésre kerülnek.

4. A személyes adatokat az alábbi harmadik személynek továbbítjuk:

ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.)

A http://www.hsws.hu/index.php?route=account/create#/customerdata honlapon regisztráló magánszemélyre vonatkozó személyes adatok köre: a magánszemély neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe, címe.

iWebMa Magyarország Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 31.)

Az iWebMa Magyarország Kft. a cégcsoport weboldalainak fejlesztése, karbantartása kapcsán lát el feladatokat. E körben csak a legszükségesebb adatkezelés történik, mely általában nem érint személyes adatokat.

Google (Google Analytics) (https://www.google.com/about/datacenters/) Weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)

Facebook (Facebook Inc.) weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)

A cégcsoport által értékesített termékek gyártója részére szavatossági és jótállási kérdések kezelése végett továbbításra kerülnek egyes adatok, jellemzően: vevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

5. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Konkrét személyes adatokhoz, az esetleges adattovábbítás címzettjének, továbbá az adatok forrásának megismeréséhez Ön a személyazonosságának igazolására köteles.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek. Ha a körülmények alapján nem állapítható meg az Ön személyazonossága, az adatvédelmi tisztviselő a helyesbítéshez való jog gyakorlásához köteles felhívni Önt a személyazonossága igazolására.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: A törvényen alapuló kötelező adatkezelés jelen tájékoztatóban, illetve a cégcsoport által külön tájékoztatásban megjelölt eseteit kivéve az Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek. Olyan esetekben, ha az adatvédelmi tisztviselő bizonyítani tudja, hogy a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, vagy a GDPR 17. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn, az adatvédelmi tisztviselő megtagadhatja az Ön kérelmének teljesítését.

A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését idézi elő az is, ha Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja.

Adatkezelés korlátozásához való jog: A törvényen alapuló kötelező adatkezelés kivételével Ön jogosult arra, hogy kérésére, az Önre személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Az ilyen esetben az érintett adatok kizárólag a korlátozással nem érintett célokból kezelhetők.

Az adatvédelmi tisztségviselő a korlátozni kívánt adatkezeléssel érintett adatot zárolja, ennek során „zárolt adat” megkülönböztető jelzéssel látja el.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult rá, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben igényli, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok: Önnek joga van ahhoz, hogy ne vessék alá automatizált döntéshozatalnak, köztük profilalkotásnak, amelynek Önre nézve jogi hatása lenne, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintené Önt. A cégcsoport nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást a toborzási eljárásban, ennek ellenére, ha Ön mégis úgy tapasztalja, hogy automatizált döntéshozatal alanya lett és nem ért egyet annak eredményével, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen adatkezelési tájékoztatóban, az Adatkezelő adatait között feltüntet elérhetőségek egyikén és kérje a döntés felülvizsgálatát. A hozzájárulás visszavonásához való jog Önnek joga van visszavonni az adatainak további kezelésére vonatkozó hozzájárulását.

Az adatvédelmi tisztviselő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli Önnel a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, vagy törlés iránti kérelem teljesítését vagy elutasításának indokait, vagy a kérelem teljesítésének feltételéül szolgáló lépések megtételéről szóló felhívást. Az adatvédelmi tisztségviselő köteles a tiltakozást annak benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és dönt annak megalapozottságáról, valamint írásban tájékoztatja az érintettet a döntésről.

6. Jogorvoslat

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai vagy elektronikus úton jelen tájékoztató bevezető részében (ld. 1. oldal) rögzített személyek részére küldheti meg.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által megadott címre. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

Ön jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A tiltakozással kapcsolatban hozott döntés megtámadása iránti pert a döntés közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül indíthatja meg. Az adatkezelési szabályok megsértéséből fakadó vagyoni kárai miatt Ön kártérítést, nem vagyoni kárai miatt pedig sérelemdíjat érvényesíthet bírósági úton.

7. Hatály

Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen tájékoztatót időről-időre frissítjük. Frissítés esetében e-mail-ben értesítjük Önt, és az aktuális tájékoztató teljes szövegét közzétesszük.

Jelen Adatkezelési tájékoztató ezen változatát 2018. október 12-én adtuk ki.